De Levenscirkel

Het risico voor een burn-out hangt volgens Jane Coerts samen met 3 (systemische) principes; niet-genomen rouw, plekverwarring en het niet leven van je passie. In haar boek “Van burn-out naar levenszin, de natuurlijke ordening als helend principe” onderscheidt zij de verschillende fasen die we ons hele leven eindeloos vaak doorlopen: de levenscirkel. En hoe daarin ook de weg naar heling zichtbaar wordt.

 

Ik heb de laatste maand van 2022 het boek “Van burn-out naar levenszin” van Jane Coerts gelezen (uitg Boom, 2021). Grote woorden: burn-out, levenszin. Volgens Coerts hangt een burn-out samen met 3 (systemische) principes; niet-genomen rouw, plekverwarring en het niet leven van je passie. Ik mijn eigen leven zie ik er twee duidelijk terug.

– In 2016 wist ik een burn-out op een haar na te voorkomen, gelukkig kon ik na 3 weken rust weer verder – maar niet op m’n oude plek.
– Begin 2022 ben ik ernstig ziek geweest en dat heeft mij nog meer de ogen geopend voor hoe belangrijk het (be)leven van mijn passie, is.

 

Toch is het vooral de ondertitel van Coerts’ boek “de natuurlijke ordening als helend principe” die zo helder maakt waar het om gaat en waarom ik het op deze plek wil delen.

 

Levenscirkel

Ik werd bij het lezen van Coets’ boek gegrepen door haar beschrijving van de ‘levenscirkel’. Andere namen die hiervoor gebruikt worden zijn ‘verliescirkel’ en ‘transitiecirkel’. De levenscirkel beschrijft de fasen die een rol spelen bij alle veranderingen in je leven: van contact maken via verdieping naar afscheid nemen en het ervaren van de betekenis van de ontmoeting.

De fasen van de levenscirkel zijn:

  1. welkom heten/contact maken
  2. hechten
  3. intimiteit
  4. afscheid nemen/verliezen
  5. rouwen
  6. betekenis ervaren

In het groot beschrijft de levenscirkel je leven vanaf de conceptie tot aan je dood. In het klein, in het dagelijks leven, beschrijft het de cycli die je doorloopt tijdens een project, een dag, een vergadering, een ontmoeting. De levenscirkel speelt een rol bij alle domeinen van je leven.

 

Het leven begint met de manier waarop je welkom wordt geheten

Jouw ervaringen met welkom zijn en de hechting (aan je ouders) in je vroege jeugd, beïnvloeden sterk de manier waarop je steeds opnieuw de verbinding aangaat. En als de hechting – de verbinding – veilig voelt, dan is verdieping, intimiteit mogelijk. Er is vertrouwen en je durft je eigen authentieke en kwetsbare zelf zijn. Je durft ook hulp vragen, toegeven dat je het niet alleen kan.

 

Toch leidt elke hechting en elke verbinding onherroepelijk tot een afscheid. Dit is waar de linkerhelft van de cirkel over gaat. Als je werkelijk bereid bent dat afscheid te nemen, dan kun je wanneer je het verdriet echt doorvoelt je zelf opnieuw gaan verhouden tot dat waarvan je afscheid hebt genomen. Je geeft het een plek, neemt de pijn waarna je vervolgens de betekenis ervan kunt ontdekken voor jouzelf.

 

In je gezin van herkomst (en voorgaande generaties) is je voorgeleefd hoe afscheid te nemen en te rouwen. En dat is ook hoe jij geneigd bent om te gaan met afscheid en rouw die je later in jouw leven ontmoet.
Een short cut nemen, bijvoorbeeld het rouwen overslaan omdat je geleerd hebt om je schouders eronder te zetten en door te gaan, maakt dat je ook de betekenis niet zult ervaren en je energietoevoer stagneert. De spanning zet zich vast in je lichaam. Wanneer de levenscirkel volledig wordt doorlopen in de positieve richting blijft de energie stromen, ga je makkelijker nieuwe ontmoetingen aan en blijf je groeien.

 

Hoe doorloop jij de levenscirkel?

Welke stappen van de levenscirkel gaan jou goed af en op welke thema’s zou je nog wat kunnen leren? Voel jij je snel welkom? Of voel je je eigenlijk nergens welkom? Kun jij je hechten aan mensen, intimiteit ervaren? En hoe is het voor jou om afscheid te (moeten) nemen en te rouwen? Neem je hier de tijd voor of ben je geneigd er overheen te stappen en door te gaan? In hoeverre kun jij betekenis ervaren? Zomaar een paar vragen om eens bij stil te staan voor jezelf, aan de start van dit nieuwe jaar.

Want het leven is niet altijd vriendelijk en door een negatieve ervaring kan je een (onbewust) besluit nemen waardoor je de levenscirkel ‘tegen de klok in’ gaat doorlopen. De negatieve richting.
De levensenergie stroomt niet meer en je raakt uitgeput.

De levenscirkel weer in positieve richting doorlopen

Accepteren dat gebeurd is wat er gebeurd is, is de eerste stap. Accepteren betekent niet dat je het er mee eens bent, of dat je het goed vindt wat je overkomen is. Accepteren betekent dat je erkent dat het is zoals het is.

Gelukkig kunnen je nieuwe ervaringen opdoen die je helpen oude overtuigingen te overschrijven met nieuwe informatie. Zo kunnen de patronen die ontstaan zijn in je vroege jeugd transformeren tot een levenshouding die je volwassen ontwikkeling en gezondheid ondersteunt.


En als je wat hulp nodig hebt … 😉

Als je meer wilt weten over familieopstellingen of kijk in de agenda wanneer je een opstelling (mee) kan doen in Alkmaar, daar kan je je ook aanmelden. Voor coaching of een individuele opstelling kan je het beste even een berichtje sturen.

Deze blog is eerder verschenen als nieuwsbrief op 15 januari 2023 november 2022.

Reacties

Reacties kan je achterlaten in het contactformulier met als onderwerp “januari 2023”

Er zijn nog geen reacties.