(familie) opstelling met een groep

Familieopstellingen met een groep worden, net als individuele opstellingen, gebruikt om inzicht, helderheid, te krijgen in bepaalde thema’s die al langer spelen in je leven en waar je op de één of andere manier niet veel verder mee komt. 

 

Een opstelling laat je snel en zonder veel woorden zien waar je belemmeringen zitten, waarom je niet altijd de keuzes maakt die je zou willen maken of steeds weer vervalt in een bepaalde emotie of gedrag. Het laat je ook zien hoe de energie weer kan gaan stromen.

Een opstelling helpt je ook om de tot nu toe verborgen verbanden te zien met de systemen waar je deel van uitmaakt. Pas als deze zichtbaar zijn, kan je je er van losmaken en nieuwe mogelijkheden gaan uitproberen. 

 

Een opstelling dringt door tot de kern van je gedrag. Het ervaren en het voelen van de opstelling raakt de ziel en dat geeft een krachtige impuls tot een fundamentele verandering in je denken, voelen en doen.


Een (familie) opstelling, individueel of in een groep, helpt je om helder inzicht te krijgen in welke stappen jij nu wilt zetten en hoe je dat kan doen.


Veel voorkomende thema’s:

 • vaak geen liefde of blijheid voelen
 • belemmerende faalangst, onzekerheid of achterdocht
 • jezelf uitputten, of jezelf wegcijferen
 • geen nee kunnen zeggen, niet voor jezelf opkomen
 • niet kwetsbaar durven opstellen
 • eenzaam voelen
 • geen beslissingen kunnen nemen, of niet weten wat je nu eigenlijk wil
 • moeilijk een (liefdes)relatie aan gaan of kunnen onderhouden of steeds op de verkeerde persoon vallen
 • terugvallen in (oude)patronen
 • je plek (in het leven) niet kunnen vinden
 • een hekel hebben aan bepaalde kanten van jezelf
 • het leven als een (vermoeiende) chaos ervaren

kudde olifanten - metafoor voor een familie met zorg voor de kleintjes

Hoe werkt het?

De deelnemers hoeven elkaar niet te kennen. Sterker nog: hoewel het familieopstellingen heet – laat vooral je familie thuis.

Degene die zijn/haar thema inbrengt, noemen we de vraagsteller. De andere deelnemers noemen we representanten. ‘Representeren’ betekent dat je bijvoorbeeld een ouder van de vraagsteller vertegenwoordigd, je doet mee in de opstelling namens die ouder (als je dat OK is voor je).

 

Aan het begin van de opstelling houden we een kort gesprek met de vraagsteller waarin hij/zij diens thema toelicht. Daarna worden uit de andere deelnemers de representanten gekozen die nodig zijn voor de opstelling. Bijvoorbeeld een ouder of een ander familielid, een geheim, de kerk of rugpijn. De opgestelde representanten blijken de gevoelens, typische uitspraken en lichamelijke gewaarwordingen te ervaren van degene die zij representeren. Hierdoor kan de opstelling diepere lagen aanraken dan bij een individuele opstelling. 

 

Meestal is ook het bijwonen van een familieopstelling voor de representanten en de toeschouwers een verrijkende ervaring. En het geeft je vaak een onverwacht inzicht in je eigen thema’s. De dichter Martin Bril schreef daarover: “Zoeken heeft dus nauwelijks zin, maar vinden wel”.

 

Daarom is regelmatig representeren een heel effectieve en mooie manier om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. Je vergroot daarmee de kans dat te vinden waarvan je nog niet (bewust) wist dat je het zocht.

Een regelmatige deelneemster schreef me:
Dat ik voor mijzelf een opstelling wil laat mij niet los en neemt steeds vastere vormen aan. Ik blijf maar een zwaarte ervaren in mijn leven, het voelt alsof mijn levensenergie niet kan stromen. Ik wil mijn ‘gave’ meer tot ontplooiing kunnen brengen.
Gevoelsmatig wist ik dit al na afloop van de opstellingendag twee maanden geleden maar toen had ik er nog geen woorden voor om het duidelijk naar buiten te brengen, eigenlijk was het ook nog niet zo duidelijk in mijn hoofd.
Maar afgelopen zaterdag klikte er iets toen ik in de eerste opstelling de dochter representeerde, …iets met dat “voor anderen zijn gaan zorgen”. En tijdens de tweede opstelling was er de herkenning toen iemand zei “ik kan het zo goed doorzien en tegelijk voel ik me zo onmachtig”. Er ontwaakte een zaadje van willen kunnen ontvangen.

 

Voor een meer algemenere achtergrond van (familie)opstellingen, klik hier.
Het is ook mogelijk om een opstelling in 1 op 1 setting te doen. Klik hier.

 

Even praktisch

De basis is dat we in een veilige omgeving en met vertrouwen in elkaar de opstelling gaan doen.

 

Ik organiseer iedere 4 weken op zaterdag een opstellingendag voor maximaal 15 deelnemers. Drie mensen die zich tevoren daarvoor hebben aangemeld, brengen hun thema in. Je kan hier de agenda zien; daar kan je je ook aanmelden. 

 

Als nog nooit eerder een opstelling hebt gedaan, is het aan te raden om eerst deelnemer/representant te zijn voordat je een eigen thema inbrengt. Dan ervaar je de veilige bedding waardoor je veel makkelijker de inzichten kan oppikken.

 

Wanneer je als vraagsteller deelneemt, krijgt jouw vraag/thema ca. 1½ uur de exclusieve aandacht van de begeleiders en de overige deelnemers. Als deelnemer/representant betaal je veel minder. Overigens hanteer ik een inkomensafhankelijk tarief dat voor niemand bezwaarlijk hoeft te zijn.

 

Als vraagsteller zou je ook een ‘getuige’ mee kunnen nemen uit je eigen netwerk. Overleg dit van tevoren even met mij. De ‘getuige’ moet zich aanmelden als deelnemer/representant.

 

Na afloop

Praat de eerste uren na je opstelling zo weinig mogelijk, ga ook niet zitten denken over wat er nu precies gebeurde of gezegd werd. Geef jezelf de nodige rust. Je hebt tijd nodig om de opstelling te verwerken en te integreren. Goed bedoelde, nieuwsgierige vragen van anderen, zoals “Hoe was het?” of “Waarom is dat zo en zo gegaan?” verstoren jouw proces en leiden je af. Je kunt beter jezelf de tijd te geven om het allemaal te laten bezinken.