(familie) opstelling met een groep

Familieopstellingen met een groep worden, net als individuele opstellingen, gebruikt om inzicht, helderheid, te krijgen in bepaalde thema’s die al langer spelen in je leven en waar je op de één of andere manier niet veel verder mee komt.

 

Een opstelling laat je snel en zonder veel woorden zien waar je belemmeringen zitten, waarom je niet altijd de keuzes maakt die je zou willen maken of steeds weer vervalt in een bepaalde emotie of gedrag. Het laat je ook zien hoe de energie weer kan gaan stromen.

Een opstelling helpt je ook om de tot nu toe verborgen verbanden te zien met de systemen waar je deel van uitmaakt. Pas als deze zichtbaar zijn, kan je je er van losmaken en nieuwe mogelijkheden gaan uitproberen. 

 

Een opstelling dringt door tot de kern van je gedrag. Het ervaren en het voelen van de opstelling raakt de ziel en dat geeft een krachtige impuls tot een fundamentele verandering in je denken, voelen en doen.


Een (familie) opstelling, individueel of in een groep, helpt je om helder inzicht te krijgen in welke stappen jij nu wilt zetten en hoe je dat kan doen.


Thema’s die regelmatig voorkomen:

 • vaak geen liefde of blijheid voelen
 • belemmerende faalangst, onzekerheid of achterdocht
 • jezelf uitputten, of jezelf wegcijferen
 • geen nee kunnen zeggen, niet voor jezelf opkomen
 • niet kwetsbaar durven opstellen
 • eenzaam voelen
 • geen beslissingen kunnen nemen, of niet weten wat je nu eigenlijk wil
 • moeilijk een (liefdes)relatie aan gaan of kunnen onderhouden of steeds op de verkeerde persoon vallen
 • terugvallen in (oude)patronen
 • je plek (in het leven) niet kunnen vinden
 • een hekel hebben aan bepaalde kanten van jezelf
 • het leven als een (vermoeiende) chaos ervaren


Als nog nooit eerder een opstelling hebt gedaan, is het aan te raden om eerst  deelnemer/representant te zijn voordat je een eigen thema inbrengt. Dan ervaar je veilige bedding waardoor je veel makkelijker de inzichten kan oppikken wanneer je je eigen thema inbrengt.

Als deelnemer/representant betaal je slechts een laag tarief. Je kan dan bijvoorbeeld gevraagd worden om een familielid te representeren in de opstelling van iemand anders. Meestal is ook het bijwonen van een familieopstelling voor de representanten en de toeschouwers een verrijkende ervaring. Er zijn vaak talloze ‘toevallige’ parallellen met je eigen thema’s.
Wanneer je als vraagsteller deelneemt, krijgt jouw vraag/thema ca. 1½ uur de exclusieve aandacht van de begeleiders en de overige deelnemers. Vanzelfsprekend is het tarief dan hoger. 

 

Voor een meer algemenere achtergrond van (familie)opstellingen, klik hier.
Het is ook mogelijk om een opstelling in 1 op 1 setting te doen. Klik hier.

 
Even praktisch

 

De basis is dat we in een veilige omgeving en met vertrouwen in elkaar de opstelling gaan doen.

 

Ik organiseer iedere 4 weken op zaterdag een opstellingendag voor maximaal 15 deelnemers. Drie mensen die zich tevoren daarvoor hebben aangemeld, brengen hun thema in. Je kan hier de agenda zien; daar kan je je ook aanmelden. 

 

Je kan zelf ook mensen aandragen uit je eigen netwerk die hierbij aanwezig willen zijn, overleg dit van tevoren even met mij.

 

Praat de eerste uren na je opstelling zo weinig mogelijk, ga ook niet zitten denken over wat er nu precies gebeurde of gezegd werd. Geef jezelf de nodige rust. Je hebt tijd nodig om de opstelling te verwerken en te integreren. Goed bedoelde, nieuwsgierige vragen van anderen, zoals “Hoe was het?” of “Waarom is dat zo en zo gegaan?” verstoren jouw proces en leiden je af. Je kunt beter jezelf de tijd te geven om het allemaal te laten bezinken.