Relaties en relatie dynamieken

Waarom lijkt het soms toch zo ingewikkeld om in een relatie te zijn? Relaties in het verleden, heden en toekomst. Of het nu gaat om het afscheid nemen van een ex, of om het nu samen ‘fijn’ houden, of om de hoop de juiste tegen te komen, het is vaak een heel gedoe. In de serie “Opstellingen onder de Boom” onderzochten we op 21.5.22 en 10.9.22 relaties en relatie dynamieken met behulp van opstellingen.

In deze blog ga ik dieper in op het thema relaties en de samenhang met de drie systemische wetten. Deze wetmatigheden komen tot uiting in de dynamiek van al onze relaties. De relatie met onszelf, met onze ouders, met onze kinderen, met onze collega’s en de chef. En, niet in de laatste plaats, met onze partners.

Balans in Geven & Nemen: Iedereen heeft behoefte aan balans en gelijkwaardigheid

Voor een evenwichtige partnerrelatie is het belangrijk dat er balans is tussen geven en ontvangen. Onbalans brengt de relatie in gevaar. Toch is het niet gek dat er veel onbalans is. De overheersende gedachte in de huidige maatschappij is namelijk dat geven beter is dan ontvangen, een onjuiste gedachte. Wanneer er niemand is die jouw gift aanneemt, aan wie geef je dan? Zonder ontvanger is het onmogelijk om te geven.

 

Veel mensen voelen zich goed wanneer zij geven, maar hebben moeite met écht ontvangen. Ontvangen kan een schuldgevoel veroorzaken of een ongemakkelijk gevoel. Als je het ervaart als ’in het krijt’ te staan bij iemand, dan is dat onprettig. En dus probeer je dat te voorkomen, je kan niet echt ontvangen. En dat leidt tot onbalans in ‘Geven en Nemen’.

 

Het is dus belangrijk om een gezonde balans te hebben tussen geven en nemen/ontvangen.

 • Bij geven draait het allemaal om de ander (terwijl je je eigen grenzen respecteert).
 • Bij ontvangen draait het allemaal om jou (terwijl je de grenzen van de ander respecteert).

Ordening: Iedereen heeft een eigen plek en een eigen taak

De relatie van je ouders, maar ook de relatie die jij hebt met je ouders is van invloed op jouw eigen relatie.

 

In het familiesysteem speelt de relatie met je moeder met name in de eerste jaren een hoofdrol. Die relatie begon al voordat je geboren werd en ook in de eerste 2 levensjaren is je de relatie met je moeder de belangrijkste. De mate waarin je verbonden bent met jouw moeder, je innerlijke houding naar haar toe, bepaalt je maximale vermogen om je te kunnen verbinden met een partner. Als jij van je moeder weinig vertrouwen hebt meegekregen, dan is het moeilijk om vertrouwen in het leven zelf te hebben, vertrouwen in de liefde, in het dragende veld.

 

De relatie met de vader kent weer een andere dynamiek. Als hij niet goed boven je staat, zal je behoefte houden aan erkenning en gezien worden. Die erkenning verwacht je dan ook bovenmatig van je partner. Die zal dat niet altijd kunnen of willen geven.

 

Om je ten diepste te kunnen verbinden met een ander is het belangrijk……

 • om in verbinding zijn met jezelf (jouw eigen taak)
 • dat je ouders op hun eigen plek staan ten opzichte van jou.

 

Dan kan een partner zijn/haar eigen specifieke plek in de ordening innemen.

Binding: Alles en iedereen heeft evenveel recht op een plek

Dit betekent niets meer en minder dan: alles mag er zijn. Ieder persoon, maar ook iedere gedachte en ieder gevoel. Bijvoorbeeld de behoeften (over affectie, veiligheid etc.) die we als kind hadden maar die niet vervuld konden worden. Die behoeften mogen er zijn en ook dat gemis mag er zijn en mag een plek krijgen. Dat je wat gemist hebt hoeft dus niet weggedrukt te worden.

 

Een valkuil waar veel mensen onbewust intrappen, is dat we een partner kiezen, waarvan we hopen dat die dit gemis wél kan vervullen. Daarmee leggen we onbewust druk op onze partner en de relatie. De oplossing ligt echter in het erkennen van het gemis, hier plek voor maken en je boosheid en verdriet hierover voelen. Hiermee krijgt het een plek en kun je als het ware met een schone lei verder.

 

Ook eerdere partners hebben recht op hun eigen plek. Die krijgen ze niet ……

 • wanneer een relatie in de romantische fase (zoals bijv vakantieliefde) is afgebroken, dan is het vaak lastig het hart helemaal te openen voor een nieuwe liefde
 • wanneer je je negatief uitlaat over een vorige partner. Er sluimert dan nog iets. Op een bepaalde manier kan dit bovendien onveilig voelen voor je huidige partner. Het zou hem/haar ook zo kunnen vergaan.

Themadag

In de serie ‘Opstellingen onder de boom’ zijn themadagen gehouden over relaties en relatie dynamieken. Aan de hand van de 3 systemische wetten hebben de deelnemers in een 5 tal opstellingen op een diepere laag onderzocht waar hun belemmeringen zitten of waar ze in bepaalde patronen vastzitten zoals ……

 • een relatie waarbij de een behoefte heeft aan meer verbondenheid en nabijheid en de ander juist meer behoefte heeft aan tijd en ruimte voor zichzelf? Hoe ga je hiermee om?
 • dat jouw partner -of ex-partner- je steeds zo weet te triggeren. Hoe komt het toch?
 • steeds in dezelfde cirkeltjes van aantrekken en afstoten rondlopen. Hoe kan je dat doorbreken?

 

We zijn ook dieper ingegaan op ieders allereerste relatie: die met de ouders. Ongetwijfeld hebben we veel handige en nuttige dingen overgenomen en meegenomen in ons leven. De kans is echter groot dat we ook dingen hebt overgenomen die niet meer dienen zijn of die misschien zelfs wel tot last zijn.

 

Onbewuste patronen worden bewust. Je bent in staat om nieuwe wegen te ontdekken en andere keuzes te maken.

Als je meer wilt weten over familieopstellingen of kijk in de agenda wanneer je een opstelling (mee) kan doen in Alkmaar, daar kan je je ook aanmelden. Voor coaching of een individuele opstelling kan je het beste even een berichtje sturen.

Deze blog is eerder verschenen als nieuwsbrief op 29 augustus 2021.

Reacties

Reacties kan je achterlaten in het contactformulier met als onderwerp “augustus 2021”

 

Reacties:

 • “Super mooie dag over relaties en relatie dynamieken. Ik heb er enorm van genoten en vond het buiten zijn op die mooie plek heel fijn werken! Het waren mooie mini-opstellingen en het was goed georganiseerd. Een paar van mijn vriendinnen wil graag een volgende keer meedoen.”
 • “Dat waren een aantal gróótse ‘mini-opstellingen’ vandaag in het bos in Heiloo. Dieper dan dit heb ik mijn lot (op het gebied van relaties) nog niet aan kunnen kijken én nemen. Ál het voorwerk wat ik hierop heb gedaan, kwam vandaag allemaal samen… Dank voor de fijne begeleiding.”