Kernkwadranten

 

Om lekker en goed te kunnen functioneren is zelfkennis een noodzakelijke voorwaarde. Zelfkennis houdt o.a. in dat je weet waar je goed in bent is en wat je kwaliteiten zijn. Daarnaast is het ook belangrijk te weten wanneer je doorschiet in je positieve kwaliteit of welke kwaliteit je bewondert bij anderen – of waar je je juist aan ergert.

 

Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die bij iemands persoonlijkheid horen, het kleurt de mens en maakt hem uniek. Het zijn die specifieke kwaliteiten die bij je op komen als je aan een ander persoon denkt. Voorbeelden van kernkwaliteiten zijn daadkracht, zorgzaamheid, zorgvuldigheid, ontvankelijkheid, ordelijkheid, invoelingsvermogen, enzovoorts. Die persoon zegt daar zelf vaak van: “dat kan toch iedereen”. 

 

Een voorbeeld van het model

Maar je kan ook te ver doorschieten. We zeggen dan vaak dat het ‘teveel van het goede’ wordt. Iemand met de kernkwaliteit behulpzaamheid, loopt het risico bemoeizuchtig te worden. Dat noemen we dan de valkuil.

 

En bij die valkuil kunnen we een uitdaging benoemen. Dat is het positief tegenovergestelde van de valkuil. Tegen een bemoeizuchtig persoon wordt dan gezegd dat hij/zij het gerust kan overlaten aan ….
We voelen ook direct dat ‘overlaten’ voor de behulpzame persoon ook best een uitdaging kan zijn – èn waar deze persoon ook wel een mate van bewondering voor kan voelen.

 

Maar waar onze behulpzame persoon een allergie voor heeft, is onverschilligheid, het negatief tegenovergestelde van de kernkwaliteit ‘behulpzaamheid.

Of om het in een plaatje te gieten (met dank aan ‘teken je boodschap‘):

Tekening van het kernkwadrantenmodel

De toepassing

In een kernkwadrant wordt ook zichtbaar hoe iemand onder toenemende druk zal reageren: namelijk nòg meer van het goede doen en dus in de valkuil terecht komen.
Als de druk nog groter wordt, kan deze persoon helemaal doorschieten en onverschillig worden – juist datgene waarvoor hij allergisch is.
Gelukkig is de uitweg ook zichtbaar: op tijd leren dingen over te laten.

 

En bij het opstellen van je eigen kernkwadrant is een beetje hulp wel handig. Neem dus gerust contact op met mij, dan zorg ik voor wat helderheid.