Wat is Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)?


NLP is een krachtige en doeltreffende communicatie- en verandermethodiek waarmee snel inzicht ontstaat in de drijfveren en motivaties van ons handelen. Het gaat over denken in en kijken naar mogelijkheden, persoonlijke ontwikkeling en communicatie met een ander en zeker ook met jezelf. NLP wordt daarom steeds vaker in allerlei beroepen en omgevingen toegepast.


Het uitgangspunt van NLP is dat een ingrijpende gebeurtenis, maar ook een ogenschijnlijk onbelangrijke of kleine gebeurtenis of soms zelfs een enkele opmerking, een grote invloed kan hebben op je denken, voelen en gedrag. En vaak is dat onbewust, vandaar dat NLP ook gaat over bewustwording en nog veel meer.


NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren.
Neuro heeft betrekking op je zintuigen; de manier waarop de buitenwereld bij je binnenkomt (zien, horen, voelen, ruiken, proeven).
Linguïstisch betreft taal; de manier waarop je interne en externe informatie aan jezelf weergeeft. Is dat altijd even positief?
Programmeren betekent aanleren. Dit gaat o.a. over de effectieve manier waarop je deze interne en externe informatie positief kunt beïnvloeden. Plus het anders omgaan met dat wat nog niet helemaal optimaal gaat en gewenst gedrag versterken.


Eigenlijk is het heel eenvoudig: NLP gaat over wat wèl werkt. Denken in en kijken naar mogelijkheden.


Als iets op een bepaalde manier niet lukt, wat kan je dan doen zodat het wel lukt? Hoe creëer je voor jezelf meer mogelijkheden?
Dus niet zozeer hoe je iets ‘afleert’ maar juist hoe je iets extra’s aanleert. En daarmee kun je als het ware de niet werkende patronen ‘overschrijven’ met overtuigingen/gedrag wat wel werkt.


NLP is ontstaan in de jaren ’70 van de vorige eeuw en er is nog steeds veel onderzoek gaande. NLP steunt op verschillende bewezen uitgangspunten die ook in psychologie voorkomen. Toch zal je op internet verschillende artikelen tegenkomen die vertellen dat NLP wetenschappelijk niet bewezen is, dat het “fake news” is. Vaak zijn die artikelen al achterhaald door andere onderzoeken. En net zoals in de psychologie zijn sommige onderwerpen niet wetenschappelijk bewezen, maar ‘werkt’ het wel. Doordat al veel mensen wereldwijd een NLP opleiding hebben gedaan en toepassen, zijn er veel positieve verhalen in omloop.