Informatie over het Drieluik Familieopstellingen op 11, 25 november en 9 december

Deze serie is een samenwerking van:

Locatie: Studio Yin Life Art, Hertekampsreed 1A, 8748 BK Witmarsum

Tijd: 13:00 – 17:00 We beginnen op tijd! 

De zaal is om 12:30 open zodat er nog tijd is om even te landen en een kop thee of koffie te gebruiken (met wat lekkers erbij). Er zijn 2 korte pauzes. 

 

Groepsgrootte: max 12, waarvan 6 mensen hun eigen thema gaan inbrengen. De andere deelnemers doen mee als representant (wat dat is lees je hieronder). Je hebt de keuze om je op één van deze 2 manieren op te geven.

Wat zijn Familieopstellingen?

We zijn allemaal onderdeel van een familie en binnen de familie hebben we geleerd hoe we op eigen benen kunnen staan. Toch zijn er soms lastige patronen waar we -tegen beter weten in- aan vasthouden. Je voelde je niet gezien – en nu doe je altijd zò je best, je wordt er doodmoe van. Of je moest al jong zorgtaken op je nemen – en nu loopt je nog steeds voor iedereen te zorgen.

 

In een familieopstelling ga je op zoek naar de verborgen waarheden achter die patronen. Het ontdekken van die waarheden is soms ontroerend, soms pijnlijk. En altijd bevrijdend. Een leuk stuk daarover stond in mei ’22 in het Noordhollands Dagblad: Ik voel me nu weer echt bevrijd – NHD

 

Je kunt niet kiezen waar en in welke familie je geboren wordt en opgroeit, of wat de normen en waarden zijn die je meekrijgt. Je hebt wèl invloed op hoe je nu vorm geeft aan wat je van je familie en omgeving hebt meegekregen. Het helpt wanneer het helder voor je is hoe familiebanden en de systemen waar je deel van uitmaakt, jou beïnvloeden.

 

Een familieopstelling laat je (letterlijk) zien waar je belemmeringen zitten of waar je in bepaalde patronen vast zit. Waarom je niet altijd de keuzes maakt die je zou willen maken of steeds weer vervalt in een bepaalde emotie of gedrag. Het ervaren en het voelen van een opstelling raakt de ziel en dat geeft een krachtige impuls tot een fundamentele verandering in je denken, voelen en doen, waardoor ook patronen zullen veranderen. Het laat je zien hoe de liefde en de energie weer kunnen gaan stromen.

 

ervaren waar de liefde en de energie weer kunnen gaan stromen

 
Werkwijze bij familieopstellingen in een groep

Je doet de opstelling samen met de overige deelnemers die jouw familie niet (hoeven te) kennen. Zij representeren familieleden, of feiten en gebeurtenissen uit de familiegeschiedenis. De deelnemers zijn dus niet de werkelijke familieleden maar plaatsvervangers, representanten.

 

Na een kort gesprekje over het thema, worden de benodigde representanten uitgekozen en nemen zij een plaats in de zaal in. Op uitnodiging van de begeleider veranderen deelnemers van positie of beantwoorden vragen. Zelf gaat de vraagsteller in eerste instantie niet in zijn opstelling staan; hij/zij zet iemand anders in zijn/haar plaats neer. Zo kan van enige afstand worden bekeken hoe de opstelling zich ontvouwt. Dit duurt ongeveer 1 à 1½ uur. 

 

Bijzonder is dat de representanten op de plek waar zij staan, in contact komen met dezelfde gevoelens, krachten en verhoudingen als diegenen die ze vertegenwoordigen. Dat levert nieuwe inzichten op. De (verborgen) dynamiek in het systeem kan zo duidelijk worden.

 

Opzet van het drieluik.

Op de 3 zaterdagmiddagen (11, 25 november en 9 december) beginnen we met een stukje achtergrondtheorie van ‘Systemisch werk’. Binnen dat vakgebied zijn de (familie)opstellingen een veel voorkomende werkvorm is. Er worden 3 basisprincipes onderscheiden:

 1. Binding: Alles en iedereen heeft evenveel recht op een plek;
 2. Ordening: Iedereen heeft een eigen plek en een eigen taak;
 3. Balans in Geven en Nemen: Iedereen heeft behoefte aan balans en gelijkwaardigheid.

We bespreken iedere zaterdag één van deze wetmatigheden en doen één of meer korte oefeningen om te ervaren hoe het werkt en om te ervaren hoe onbewuste patronen doorwerken in het hier en nu.

Na een korte pauze gaan we een opstelling doen waarbij één van de deelnemers een vraagstuk kan inbrengen. Na een pauze volgt dan de tweede opstelling. Tussen de onderdelen worden korte meditaties gedaan.

 

Met deze indeling kunnen in 3 workshops in totaal 6 deelnemers hun vraag, hun thema, inbrengen.

De andere deelnemers (maximaal 6) zijn alleen “toeschouwer/representant”  en brengen niet hun eigen thema in – er is natuurlijk wel ruimte voor vragen over wat we in de opstelling zien. 

Wanneer je hiervoor aanmeld, kan je -als je daarvoor gevraagd wordt- actief meedoen in de opstelling van de vraagsteller. Bijna altijd is het bijwonen van een familieopstelling voor toeschouwers èn representanten een verrijkende ervaring. Er zijn vaak talloze ‘toevallige’ parallellen met je eigen thema’s.

 

Een thema kan bijvoorbeeld zijn het stellen van grenzen zoals hier onder door Dr. Sigmund uit de Volkskrant gedemonstreerd wordt.

Mogelijke thema’s

Thema’s die regelmatig voorkomen (en nog veel meer is mogelijk):

 • vaak geen liefde of blijheid voelen
 • belemmerende faalangst, onzekerheid of achterdocht
 • jezelf uitputten, of jezelf wegcijferen
 • geen nee kunnen zeggen, niet voor jezelf opkomen
 • niet kwetsbaar durven opstellen
 • eenzaam voelen
 • geen beslissingen kunnen nemen, of niet weten wat je nu eigenlijk wil
 • moeilijk een (liefdes)relatie aan gaan of kunnen onderhouden of steeds op de verkeerde persoon vallen
 • terugvallen in (oude)patronen
 • je plek (in het leven) niet kunnen vinden
 • een hekel hebben aan bepaalde kanten van jezelf
 • het leven als een (vermoeiende) chaos ervaren

Jouw investering

Omdat dit voor het eerst is dat wij dit drieluik aanbieden èn omdat we het voor iedereen betaalbaar willen houden, hebben we ervoor gekozen om het tarief te baseren op je netto inkomen, of als dat van toepassing is, op het gezamenlijk netto inkomen van jou en je partner. We hopen dat het tarief daarmee voor niemand bezwaarlijk hoeft te zijn.

We gaan uit van ieders eerlijkheid, dus we controleren niet.

Wanneer je jouw inkomen liever niet kenbaar maakt, gaan we uit van het hoogste tarief in de tabel.

 

Het tarief om op een van de drie middagen jouw eigen vraag/thema centraal te stellen, is hoger. Jouw vraag krijgt dan ook ca 1½ uur de exclusieve aandacht van de begeleiders en de overige deelnemers. 

 

netto gezamenlijk maandinkomenrepresentant (geen eigen thema)vraagsteller
(eigen thema inbrengen)
tot 1600 €60,00 €100,00 €
1601 – 2000 €67,50 €120,00 €
2001 – 2500 €75,00 €143,50 €
2501 – 3000 €82,50 €167,50 €
3001 € en hoger90,00 €190,00 €

  Wie zijn wij?

Janneke Bakels

Geboren in het zuiden van ons land en na wat omzwervingen woon ik samen met mijn man in het mooie Friesland. Ik heb jaren bij TataSteel gewerkt in een nogal wetenschappelijk-technisch vak dat maakte dat ik een hele periode alleen maar in mijn hoofd ¨woonde¨ en de signalen van mijn lichaam niet hoorde. Tot ik begin 2022 besloot het roer om te gooien en me volledig op mijn onderneming Yin Life Art te richten. Hiermee wil ik graag het hectisch (Yang) leven in balans brengen met verstilling (Yin). Dat doe ik door wekelijkse Yin yogalessen, Mindfulness trainingen en Stiltedagen te geven.

En ik assisteer bij het drieluik.

 

Meer over Janneke.

Heiko Sportel

Ik heb ook in een nogal technisch vak bij TataSteel gewerkt – daar ben ik Janneke ook tegen gekomen. Na een vervroegd pensioen begin 2019 ben ik mijn passie gaan volgen en heb de jaaropleiding gedaan tot systemisch begeleider van familieopstellingen bij WeLopstellingen  in Amersfoort. Een aantal jaren en veel ervaringen verder blijft dit werk mij intrigeren. Het is altijd weer magisch wat zich laat zien in een familieopstelling en om te ontdekken waar heling kan beginnen.

 

Eén van de reviews die ik kreeg:

“Heiko is een ervaren opsteller die met aandacht en compassie mensen begeleidt in hun persoonlijke proces. Helder en zonder poespas. Hij is een warm mens die met beide benen op de grond staat, wat voor mij erg prettig was. Van harte aanbevolen als je een nieuw stapje wilt maken, of als je worstelt met bepaalde patronen in je leven. Bij Heiko krijg je meer ‘Helderheid’.”

 

Meer over Heiko.

Heiko Sportel